JpRandall

Long Dax ichimoku sniper

Long
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Stop e reverse anche sul Dax con segnale long Ichimoku sniper

Commenti