Banche maggiori (Industria)

12
Azioni
642011.870B
Mkt Cap
8.810M
Volume
+5.89%
Variazione
−18.95%
Perf mensile
−8.09%
Perf annuale
−22.97%
Perf YTD
           
ACB NGAN HANG TMCP A CHAU
29250.005.98%1650.00Vendi2.618M76573575000.0074573.765B7.773554.0112112.00
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
24000.006.67%1500.00Vendi2.515M60362400000.0045274.705B7.403038.6015127.00
LPB NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
14000.006.87%900.00Vendi4.777M66875200000.0019696.982B2567.9810649.00
NAB NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
15700.006.80%1000.00Vendi84.773K1330936100.006709.770B3329.00
OCB NH TMCP PHUONG DONG
18500.006.94%1200.00Vendi1.549M28656500000.0023698.975B5.383215.575792.00
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
13000.007.00%850.00Vendi12.021M156269399000.0032402.513B6.022019.698538.00
SSB NH TMCP DONG NAM A
34800.000.00%0.00Vendi1.976M68775240000.0057761.042B20.411704.784972.00
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
20350.006.82%1300.00Vendi31.880M648764105000.0035913.359B11.371676.1818659.00
TCB NH TMCP KY THUONG VN
34850.006.90%2250.00Vendi14.401M501867880000.00114455.822B6.335146.1712506.00
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
33000.006.45%2000.00Vendi5.920M195356700000.0049034.420B9.413292.787505.00
VIB NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
26600.004.11%1050.00Vendi4.401M117063940000.0053571.782B8.483012.679895.00
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
31000.006.90%2000.00Vendi10.803M334889900000.00128918.735B7.493873.2025623.00
Carica altro