NatheeBunyanuwat

Chi sono เทรดทองคำมากว่า 5 ปี ซึ่งก่อนหน้าก็อยู่ในวงการตลาดหุ้นไทย และตลาดการเงินรวมกว่า 10 ปี สิ่งที่มองเห็นว่าการมองเทรนด์ให้ขาดคือการมองใจของนักลงทุนกลุ่มใหญ่ให้ออก... เทรดเมื่อเรามองเห็นชัด ไม่เทรดถ้าทุกอย่างยังเบลอๆ
Iscritto
ชีวิตคือการลงทุน ต่อยอดจากประสบการณ์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
Nessuna idea qui, ma ci sono idee nelle altre versioni di TradingView
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita Thai
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita New York City
33530
27
318
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita ไทย
923
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
207
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
319
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita
70
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Ultima visita Thailand
5000
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Segui Seguito Non seguire più
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Segui Seguito Non seguire più
USDJPY
U.S. Dollar / Japanese Yen
Segui Seguito Non seguire più
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
Segui Seguito Non seguire più
EURUSD
EURO / U.S. DOLLAR
Segui Seguito Non seguire più
USDJPY
U.S. Dollar/Japanese Yen
Segui Seguito Non seguire più
Tipo
Acesso script
Privacy