tsippi100

Iscritto
"עדיף בהרבה להעז ולעשות דברים נשגבים ולהשיג ניצחונות מפוארים, גם אם הם מוכתמים לעיתים בכשלון, מאשר להמנות עם אותם עלובי נפש שאינם נהנים או סובלים מידי. משום שהם חיים באזור הביניים האפרורי שאיננו מכיר לא תנצחון ולא את התבוסה" תיאודור רוזוולט
Nessuna idea qui, ma ci sono idee nelle altre versioni di TradingView
2
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
183
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
1
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
29
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
3
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
0
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
3506
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
872
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
446
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
9
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
1180
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
4775
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
214
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
42
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
115
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
1507
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
62
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
370
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
7399
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
104
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
173
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
2224
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
656
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
160
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
1
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
219
0
0
Messaggio Segui Seguito Non seguire più
Tipo
Acesso script
Privacy