Sviluppo edilizio (Industria)

136
Azioni
1639.766B
Mkt Cap
27.708M
Volume
−0.47%
Variazione
−4.77%
Perf mensile
−4.09%
Perf annuale
−0.47%
Perf YTD
Ticker
Prezzo
Variazione % 1D
Variazione 1D
Rating tecnico 1D
Volume 1D
Volume * Prezzo 1D
Cap mercato
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Dipendenti
000002CHINA VANKE CO
15.78 CNY−0.50%−0.08 CNY
Vendi
67.514M1.065B178.877B CNY139.494K
000006SHN ZHENYE GROUP
5.34 CNY0.75%0.04 CNY
Vendi
22.44M119.831M7.155B CNY39.580.13 CNY403
000011SHN PROPS &RES DEV
10.85 CNY0.65%0.07 CNY
Vendi
3.537M38.377M6.042B CNY9.381.15 CNY7.658K
000014SHAHE INDUSTRIAL C
9.85 CNY1.34%0.13 CNY
Compra
4.162M40.997M2.353B CNY9.351.04 CNY128
000025SHN TELLUS HLDNGS
18.63 CNY−3.27%−0.63 CNY
Vendi adesso
11.926M222.183M7.702B CNY67.410.29 CNY298
000029SHN SEZ REAL EST
12.12 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
2.957M35.845M11.117B CNY79.740.15 CNY276
000031GRANDJOY HOLDINGS
3.93 CNY10.08%0.36 CNY
Compra adesso
80.491M316.328M15.302B CNY−0.21 CNY10.186K
000036CHINA UNION HOLD L
3.93 CNY0.26%0.01 CNY
Vendi
8.379M32.93M5.834B CNY18.230.22 CNY749
000046OCEANWIDE HOLDINGS
1.12 CNY0.90%0.01 CNY
Vendi
51.236M57.385M5.768B CNY−2.25 CNY6.172K
000048SHENZHEN KINGKEY S
19.82 CNY1.02%0.20 CNY
Neutro
1.835M36.373M10.264B CNY13.281.48 CNY
000056SHENZHEN WONGTEE I
4.36 CNY−2.24%−0.10 CNY
Vendi adesso
13.063M56.956M4.511B CNY−1.34 CNY837
000069SHENZHEN OVERSEAS
4.84 CNY0.62%0.03 CNY
Vendi
37.996M183.903M38.662B CNY76.470.06 CNY24.526K
000402FINANCIAL STREET H
5.13 CNY0.79%0.04 CNY
Vendi
17.421M89.369M15.214B CNY7.970.64 CNY4.339K
000421NANJING PUBLIC UTI
5.05 CNY−0.20%−0.01 CNY
Vendi
3.305M16.691M2.926B CNY39.350.13 CNY3.061K
000506ZHONGRUN RESOURCES
5.26 CNY−6.24%−0.35 CNY
Compra
170.601M897.36M5.212B CNY45.870.12 CNY1.482K
000514CHONGQING YUKAIFA
4.18 CNY−0.24%−0.01 CNY
Vendi
10.549M44.093M3.535B CNY21.980.19 CNY831
000517RONGAN PROPERTY CO
2.98 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
12.2M36.355M9.488B CNY7.440.40 CNY1.155K
000526XUEDA (XIAMEN) EDU
18.55 CNY0.00%0.00 CNY
Compra
2.772M51.425M2.184B CNY−4.86 CNY6.713K
000534WEDGE INDUSTRIAL C
16.33 CNY−0.24%−0.04 CNY
Vendi
3.753M61.282M8.143B CNY81.080.21 CNY
000537CHINA GREEN ELECTR
12.10 CNY−1.31%−0.16 CNY
Vendi
7.342M88.843M22.835B CNY115.120.11 CNY1.519K
000540ZHONGTIAN FINANCIA
1.15 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
56.553M65.036M8.018B CNY−1.45 CNY5.129K
000558LANDER SPORTS DEVE
2.84 CNY1.79%0.05 CNY
Compra
19.422M55.159M3.597B CNY−0.04 CNY60
0005605I5J HOLDING GROUP
3.19 CNY4.25%0.13 CNY
Compra
69.855M222.838M7.208B CNY−0.23 CNY50.493K
000573DONGGUAN WINNERWAY
3.79 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
9.12M34.563M2.419B CNY45.120.08 CNY252
000609BEIJING ZODI INVES
5.28 CNY0.19%0.01 CNY
Vendi
2.247M11.864M1.577B CNY−1.19 CNY108
000615AOYUAN BEAUTY VALL
6.68 CNY−1.18%−0.08 CNY
Vendi
7.87M52.572M5.033B CNY−0.73 CNY3.13K
000616HNA INVESTMENT GP
1.57 CNY1.29%0.02 CNY
Vendi
11.874M18.643M2.217B CNY27.480.06 CNY139
000620MACROLINK CULTURAL
2.88 CNY0.70%0.02 CNY
Vendi
24.56M70.733M5.425B CNY−1.89 CNY6.66K
000631SHUNFA HENGYE CORP
3.54 CNY−1.12%−0.04 CNY
Vendi
7.724M27.344M8.036B CNY63.700.06 CNY531
000656JINKE PROPERTY GRO
1.67 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
90.399M150.966M8.596B CNY−0.99 CNY24.606K
000667MYHOME REAL ESTATE
1.31 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
41.725M54.66M3.202B CNY−1.18 CNY3.126K
000671YANGO GROUP CO LTD
1.72 CNY0.58%0.01 CNY
Vendi
71.444M122.884M7.039B CNY−3.84 CNY9.848K
000679DALIAN FRIENDSHIP
5.37 CNY−0.74%−0.04 CNY
Vendi
2.682M14.402M1.928B CNY−0.59 CNY451
000718SUNING UNIVERSAL
3.18 CNY0.63%0.02 CNY
Vendi
8.212M26.114M8.68B CNY22.520.14 CNY1.063K
000732TAHOE GROUP CO LTD
1.21 CNY0.83%0.01 CNY
Vendi
36.695M44.401M2.987B CNY−2.56 CNY4.267K
000736CCCG REAL ESTATE C
14.79 CNY1.30%0.19 CNY
Vendi
24.122M356.771M10.153B CNY170.160.09 CNY1.743K
000809TIELING NEWCITY
2.83 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
1.736M4.913M2.334B CNY−0.19 CNY148
000838CASIN REAL ESTATE
7.15 CNY1.27%0.09 CNY
Compra
35.531M254.044M7.767B CNY−0.83 CNY305
000861GUANGDONG HIGHSUN
2.17 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
14.919M32.374M5.42B CNY−0.27 CNY986
000863SANXIANG IMPRESSIO
4.35 CNY−2.68%−0.12 CNY
Vendi
30.391M132.2M5.185B CNY−0.26 CNY454
000882BEIJ. HUAL. DEP.
1.77 CNY−0.56%−0.01 CNY
Vendi
8.845M15.655M4.872B CNY−0.09 CNY1.949K
000897TIANJIN JINBIN DEV
2.29 CNY0.88%0.02 CNY
Vendi
11.199M25.645M3.671B CNY42.830.05 CNY527
000918CHINA CALXON GROUP
2.06 CNY4.04%0.08 CNY
Neutro
46.378M95.539M3.572B CNY−0.76 CNY2.205K
000926HBFX S&TECHNOLOGY
4.32 CNY0.70%0.03 CNY
Vendi
7.744M33.452M3.869B CNY34.020.13 CNY3.101K
000961JIANGSU ZHONGNAN
2.07 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
42.924M88.853M7.928B CNY−2.14 CNY36.037K
001914CHINA MERCHANTS P
15.32 CNY−0.07%−0.01 CNY
Vendi
2.465M37.76M16.255B CNY26.950.57 CNY44.761K
001979CHINA MERCHANTS SH
13.49 CNY−2.39%−0.33 CNY
Vendi adesso
39.273M529.787M104.411B CNY25.080.55 CNY58.037K
002077JIANGSU DAGANG CO
17.32 CNY−2.53%−0.45 CNY
Vendi
22.103M382.825M10.313B CNY772.610.02 CNY880
002133COSMOS GROUP CO LT
3.43 CNY0.29%0.01 CNY
Vendi adesso
9.842M33.759M2.648B CNY9.410.36 CNY411
002146RISESUN REAL EST D
1.97 CNY−0.51%−0.01 CNY
Vendi
47.584M93.74M8.609B CNY−2.54 CNY21.317K
002188ZHONGTIAN SERVICE
6.96 CNY0.87%0.06 CNY
Vendi
3.737M26.012M2.019B CNY32.750.21 CNY1.739K
002208HEFEI URBAN CONSTR
7.07 CNY0.57%0.04 CNY
Vendi
4.525M31.991M5.647B CNY16.730.42 CNY571
002244HANGZHOU BINJIANG
9.19 CNY0.33%0.03 CNY
Vendi
13.37M122.866M28.501B CNY7.581.21 CNY1.644K
002285SHENZHEN WORLDUNI
3.04 CNY1.67%0.05 CNY
Vendi
24.138M73.379M5.957B CNY−0.63 CNY14.006K
002305LANGOLD REAL ESTAT
2.51 CNY2.87%0.07 CNY
Vendi
65.265M163.814M4.231B CNY−0.60 CNY640
002314SHENZHEN NEW NANSH
3.53 CNY1.73%0.06 CNY
Vendi
23.731M83.77M9.396B CNY28.540.12 CNY3.876K
002344HAINING CHINA LEAT
4.64 CNY0.00%0.00 CNY
Compra
9.951M46.174M5.951B CNY20.060.23 CNY1.151K
002968NEW DAZHENG PROPER
23.13 CNY0.43%0.10 CNY
Vendi
533.58K12.342M5.24B CNY26.490.87 CNY31.386K
200011SHN PROPS &RES DEV
5.86 HKD−0.34%−0.02 HKD
Vendi
25.2K147.672K6.042B CNY4.271.25 CNY7.658K
200025SHN TELLUS HLDNGS
4.05 HKD−1.46%−0.06 HKD
Vendi adesso
39.51K160.016K7.702B CNY11.910.31 CNY298
200029SHN SEZ REAL EST
2.99 HKD0.67%0.02 HKD
Compra
48.2K144.118K11.117B CNY16.010.16 CNY276
200056SHENZHEN WONGTEE I
1.29 HKD0.00%0.00 HKD
Vendi
1001294.511B CNY−1.47 CNY837
300917SHENZHEN SDG SERVI
24.30 CNY2.32%0.55 CNY
Vendi
3.504M85.144M4.014B CNY36.270.65 CNY11.125K
300947SHANGHAI DOBE CULT
14.25 CNY1.35%0.19 CNY
Compra adesso
2.419M34.473M2.16B CNY25.900.54 CNY533
600007CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
17.48 CNY0.34%0.06 CNY
Compra
999.7K17.475M17.547B CNY15.711.11 CNY1.978K
600048POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
14.28 CNY−1.04%−0.15 CNY
Vendi adesso
48.836M697.38M172.734B CNY6.422.25 CNY61.854K
600051NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
7.63 CNY0.39%0.03 CNY
Vendi
2.79M21.29M2.363B CNY9.580.79 CNY601
600052ZHEJIANG DONGWANG TIMES TECHNOLOGY CO., LTD.
4.89 CNY−0.41%−0.02 CNY
Neutro
1.535M7.507M4.145B CNY−0.04 CNY221
600064NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
7.01 CNY0.86%0.06 CNY
Compra adesso
12.233M85.753M12.026B CNY5.261.32 CNY437
600067CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
3.22 CNY0.31%0.01 CNY
Vendi
9.179M29.558M4.145B CNY−0.70 CNY1.2K
600077SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
2.53 CNY1.61%0.04 CNY
Vendi
13.148M33.264M3.12B CNY−0.48 CNY845
600082TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
3.40 CNY−0.58%−0.02 CNY
Vendi
9.848M33.484M2.21B CNY120.000.03 CNY58
600094GREATTOWN HOLDINGS LTD.
3.26 CNY0.93%0.03 CNY
Vendi
9.158M29.856M7.755B CNY−0.24 CNY958
600095HARBIN HIGH-TECH GROUP
10.18 CNY4.52%0.44 CNY
Compra adesso
127.122M1.294B27.813B CNY−0.01 CNY
600158CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
9.39 CNY1.19%0.11 CNY
Compra adesso
16.356M153.578M8.904B CNY209.480.04 CNY1.584K
600159BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.79 CNY0.00%0.00 CNY
Vendi
6.599M18.41M2.316B CNY293.680.01 CNY308
600162SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
1.90 CNY1.06%0.02 CNY
Compra
11.256M21.387M6.043B CNY56.290.03 CNY3.571K
600173WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
5.57 CNY1.46%0.08 CNY
Compra adesso
3.414M19.014M3.846B CNY9.160.60 CNY233
600185GREE REAL ESTATE CO.,LTD
8.53 CNY−6.26%−0.57 CNY
Vendi adesso
85.809M731.949M15.177B CNY−0.20 CNY1.641K
600208XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
2.78 CNY0.72%0.02 CNY
Compra adesso
59.963M166.697M23.278B CNY13.060.21 CNY1.555K
600215PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY
6.69 CNY−0.74%−0.05 CNY
Compra
1.837M12.288M2.956B CNY54.090.12 CNY558
600223LUSHANG HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.39 CNY−1.14%−0.12 CNY
Vendi
6.252M64.96M10.684B CNY1501.430.01 CNY4.614K
600225IANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
5.67 CNY−5.81%−0.35 CNY
Vendi
105.298M597.039M20.537B CNY11.530.52 CNY730
600239YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
1.80 CNY0.56%0.01 CNY
Vendi
1.465M2.637M2.874B CNY−0.70 CNY2.319K
600246VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
7.13 CNY0.85%0.06 CNY
Compra
38.893M277.307M13.758B CNY−0.17 CNY279
600266BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.46 CNY−1.33%−0.06 CNY
Vendi
23.879M106.5M9.382B CNY−0.34 CNY0.999K
600322TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
2.05 CNY1.99%0.04 CNY
Vendi
22.485M46.094M2.222B CNY−1.50 CNY
600325HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
10.43 CNY0.77%0.08 CNY
Neutro
18.208M189.905M21.88B CNY8.491.22 CNY8.178K
600340CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.55 CNY2.00%0.05 CNY
Vendi
33.255M84.801M9.784B CNY−6.97 CNY15.447K
600376BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
4.72 CNY−0.42%−0.02 CNY
Vendi
10.588M49.974M12.227B CNY−0.22 CNY2.139K
600393GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
1.47 CNY−0.68%−0.01 CNY
Vendi
27.624M40.607M3.754B CNY−0.51 CNY591
600466SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
1.07 CNY2.88%0.03 CNY
Vendi
108.675M116.282M3.142B CNY−6.23 CNY2.791K
600503DELUXE FAMILY
2.78 CNY0.72%0.02 CNY
Vendi
7.855M21.836M4.422B CNY158.620.02 CNY208
600510BLACK PEONY (GROUP)
6.85 CNY−0.72%−0.05 CNY
Vendi
6.728M46.087M6.987B CNY27.240.25 CNY3.195K
600533NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.61 CNY0.56%0.02 CNY
Vendi
10.407M37.569M3.769B CNY16.310.22 CNY2.129K
600565DIMA HOLDINGS CO. ,LTD.
2.00 CNY1.01%0.02 CNY
Vendi
16.553M33.106M4.72B CNY−0.84 CNY8.304K
600603GUANGHUI LOGISTICS
7.06 CNY−0.28%−0.02 CNY
Vendi
10.372M73.226M8.704B CNY29.500.24 CNY709
600606GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
3.02 CNY1.34%0.04 CNY
Vendi
50.837M153.528M41.882B CNY21.350.14 CNY79.999K
600622EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
3.41 CNY6.23%0.20 CNY
Compra
63.558M216.732M4.814B CNY18.990.17 CNY1.094K
600638SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP
5.75 CNY1.41%0.08 CNY
Compra
2.887M16.597M3.818B CNY35.640.16 CNY774