Niteya

Niteya Multi Ticker Dollar-Based Pricing Ver 1.3

The main purpose of the indicator is to make a future price estimation based on the highest dollar-based price of the stock in the past, especially for stocks that exceed their past prices in chart currency terms. There should be no expectation that this prediction will necessarily come true.

A table with six columns and 19 rows (excluding the header) is created on the graph, positioned bottom and left.

The first column contains the ticker code, the second column contains the highest historical price of the stock in currency, the third column contains the past high price of the stock in USD, the fourth column contains the closing price, the fifth column contains the value obtained by multiplying the past highest USD price of the stock by the daily dollar price, and the sixth column is includes the rate of increase.

Using the indicator interface, you can select the ticker value in the first row of the table from among 22 different values via a selection box, and for the 18 rows below, you can directly type the ticker name.

* The currency of the chart must be compatible with the dollar conversion currency. For example, if the conversion currency is "USDTRY", the currency of the chart should be "TRY".

All stocks in the indicator are randomly selected. Investment information, stock selections, comments and recommendations herein are not within the scope of investment consultancy. Investment consultancy service is provided within the framework of investment consultancy agreement to be signed between brokerage houses, portfolio management companies, non-deposit banks and the customer.

Türkçe açıklama

Göstergenin temel amacı, özellikle grafik para birimi (TRY) bazında geçmiş fiyatlarının üzerine çıkmış hisselerde, hissenin geçmişteki en yüksek dolar bazlı fiyatını esas alarak, geleceğe yönelik bir fiyat tahmininde bulunmaktır. Bu tahminin mutlaka gerçekleşeceği beklentisi olmamalıdır.

Grafik üzerinde, üste ve ortalanmış olarak, altı sütun ve başlık kısmı hariç 19 satırlık bir tablo oluşturulmaktadır.

İlk sütun hisse kodunu, ikinci sütun hissenin geçmiş en yüksek fiyatını TRY olarak, üçüncü sütun hissenin geçmiş en yüksek fiyatını USD olarak, dördüncü sütun kapanış fiyatını, beşinci sütun hissenin geçmiş en yüksek USD fiyatının günlük dolar kuru ile çarpılarak elde edilen değeri, altıncı sütun ise artış oranını içerir.

Gösterge arayüzünü kullanarak, tablonun ilk satırındaki ticker (hisse) değerini 22 farklı değer arasından (BIST 100 ve 21 şirket) bir seçim kutusu yoluyla, altta yer alan 18 satır için ise, doğrudan hisse adını yazabilirsiniz.

* Grafiğin para birimi dolar çevrim kuru ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, çevrim kuru "USDTRY" ise, grafiğin para birimi "TRY" olmalıdır.

Gösterge içinde yer alan tüm hisseler rastgele seçilmiştir. Buradaki yatırım bilgileri, hisse seçimleri, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Script open-source

Nello spirito di condivisione promosso da TradingView, l'autore (al quale vanno i nostri ringraziamenti) ha deciso di pubblicare questo script in modalità open-source, così che chiunque possa comprenderlo e testarlo. Puoi utilizzarlo gratuitamente, ma il riutilizzo del codice è subordinato al rispetto del Regolamento. Per aggiungerlo al grafico, mettilo tra i preferiti.

Declinazione di responsabilità

Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.

Vuoi usare questo script sui tuoi grafici?