Futures Gas Naturale
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futures Gas Naturale
US Flag
NYMEX
 
Precedente
Apertura
Volume
 — 
Range giornaliero
Precedente
Apertura
Volume
 — 
Range giornaliero
        
NGM2019 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2019)
20190529.002.600.70%0.022.602.54Vendi
NGN2019 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2019)
20190626.002.610.77%0.022.622.56Vendi
NGQ2019 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.620.54%0.012.632.57Vendi
NGU2019 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.610.50%0.012.622.56Vendi
NGV2019 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.640.65%0.022.652.60Vendi
NGX2019 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.720.52%0.012.732.68Vendi
NGZ2019 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.890.28%0.012.902.85Vendi
NGF2020 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.980.24%0.013.002.95Vendi
NGG2020 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.940.24%0.012.952.91Vendi
NGH2020 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.810.11%0.002.832.79Vendi
NGJ2020 NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.56-0.16%-0.002.572.55Vendi
NGK2020 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.540.36%0.012.542.52Vendi
NGM2020 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.56-0.04%-0.002.572.55Vendi
NGN2020 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.610.27%0.012.612.59Vendi
NGQ2020 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.620.08%0.002.622.60Vendi
NGU2020 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.600.08%0.002.602.58Vendi
NGV2020 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.620.19%0.012.622.61Vendi
NGX2020 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.680.19%0.012.682.66Vendi
NGZ2020 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.830.04%0.002.832.82Vendi
NGF2021 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.930.17%0.012.932.92Vendi
NGG2021 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.900.10%0.002.902.89Vendi
NGH2021 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.780.14%0.002.782.77Compra
NGJ2021 NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.540.40%0.012.542.53Compra adesso
NGK2021 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.500.40%0.012.512.50Compra
NGM2021 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.530.40%0.012.542.53Compra
NGN2021 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.570.39%0.012.572.57Compra
NGQ2021 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.580.39%0.012.582.58Compra adesso
NGU2021 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.570.39%0.012.572.57Compra adesso
NGV2021 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.590.39%0.012.592.59Compra adesso
NGX2021 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.650.38%0.012.652.64Compra adesso
NGZ2021 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.820.36%0.012.822.81Compra
NGF2022 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.940.34%0.012.942.93Compra
NGG2022 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.900.35%0.012.902.90Compra adesso
NGH2022 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.780.36%0.012.782.77Compra adesso
NGJ2022 NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.530.40%0.012.532.52Compra adesso
NGK2022 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.500.40%0.012.502.50Compra
NGM2022 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.530.40%0.012.532.53Compra
NGN2022 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.570.39%0.012.572.56Compra adesso
NGQ2022 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.580.39%0.012.582.57Compra adesso
NGU2022 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.570.39%0.012.572.57Compra adesso
NGV2022 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.600.39%0.012.602.59Compra adesso
NGX2022 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.660.38%0.012.662.66Compra
NGZ2022 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.840.35%0.012.842.83Compra adesso
NGF2023 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.960.34%0.012.962.96Compra adesso
NGG2023 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.920.34%0.012.922.92Compra adesso
NGH2023 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.810.36%0.012.812.81Compra adesso
NGJ2023 NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.590.39%0.012.592.59Compra adesso
NGK2023 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.580.39%0.012.582.58Compra adesso
NGM2023 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230529.002.620.38%0.012.622.62Compra adesso
NGN2023 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.660.38%0.012.662.66Compra adesso
NGQ2023 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.680.38%0.012.682.68Compra adesso
NGU2023 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.670.38%0.012.672.67Compra adesso
NGV2023 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.700.37%0.012.702.70Compra adesso
NGX2023 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.770.36%0.012.772.77Compra
NGZ2023 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.950.34%0.012.952.95Compra
NGF2024 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.003.070.33%0.013.073.07Compra
NGG2024 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.003.040.33%0.013.043.04Compra
NGH2024 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.940.34%0.012.942.94Compra
NGJ2024 NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240327.002.710.37%0.012.712.71Compra
NGK2024 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.690.37%0.012.692.69Compra
NGM2024 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.720.37%0.012.722.72Compra
NGN2024 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.750.36%0.012.752.75Compra
NGQ2024 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.760.36%0.012.762.76Compra
NGU2024 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.760.36%0.012.762.76Compra
NGV2024 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.780.36%0.012.782.78Compra
NGX2024 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.850.35%0.012.852.85Compra
NGZ2024 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241127.003.010.33%0.013.013.01Compra
NGF2025 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.130.32%0.013.133.13Compra
NGG2025 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.100.32%0.013.103.10Compra
NGH2025 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.003.030.33%0.013.033.03Compra
NGJ2025 NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.810.36%0.012.812.81Compra
NGK2025 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.800.36%0.012.802.80Compra
NGM2025 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.830.35%0.012.832.83Compra
NGN2025 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.860.35%0.012.862.86Compra
NGQ2025 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.880.35%0.012.882.88Compra
NGU2025 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.880.35%0.012.882.88Compra
NGV2025 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.900.35%0.012.902.90Compra
NGX2025 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.970.34%0.012.972.97Compra
NGZ2025 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.130.32%0.013.133.13Compra
NGF2026 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.250.31%0.013.253.25Vendi
NGG2026 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.210.31%0.013.213.21Vendi
NGH2026 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.150.32%0.013.153.15Vendi
NGJ2026 NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.920.34%0.012.922.92Vendi
NGK2026 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.900.35%0.012.902.90Vendi
NGM2026 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.930.34%0.012.932.93Vendi
NGN2026 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.960.34%0.012.962.96Vendi
NGQ2026 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.980.34%0.012.982.98Vendi
NGU2026 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.980.34%0.012.982.98Vendi
NGV2026 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.003.010.33%0.013.013.01Vendi
NGX2026 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.080.33%0.013.083.08Vendi
NGZ2026 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.230.31%0.013.233.23Vendi
NGF2027 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.350.30%0.013.353.35Vendi
NGG2027 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.320.30%0.013.323.32Vendi
NGH2027 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.250.31%0.013.253.25Vendi
NGJ2027 NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.020.33%0.013.023.02Vendi
NGK2027 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.010.33%0.013.013.01Vendi
NGM2027 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.040.33%0.013.043.04Vendi
NGN2027 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.070.33%0.013.073.07Compra
NGQ2027 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.090.32%0.013.093.09Compra
NGU2027 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.090.32%0.013.093.09Compra
NGV2027 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.120.32%0.013.123.12Compra
NGX2027 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.190.31%0.013.193.19Compra
NGZ2027 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.340.30%0.013.343.34Compra
NGF2028 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.460.29%0.013.463.46Vendi
NGG2028 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.430.29%0.013.433.43Vendi
NGH2028 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.360.30%0.013.363.36Vendi
NGJ2028 NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.110.32%0.013.113.11Vendi
NGK2028 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.090.32%0.013.093.09Vendi
NGM2028 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.120.32%0.013.123.12Vendi
NGN2028 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.160.32%0.013.163.16Vendi
NGQ2028 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.200.31%0.013.203.20Vendi
NGU2028 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.210.31%0.013.213.21Vendi
NGV2028 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.250.31%0.013.253.25Vendi
NGX2028 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.320.30%0.013.323.32Vendi
NGZ2028 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.470.29%0.013.473.47Vendi
NGF2029 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.600.28%0.013.603.60Vendi
NGG2029 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.560.28%0.013.563.56Vendi
NGH2029 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.500.29%0.013.503.50Vendi
NGJ2029 NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.210.31%0.013.213.21Compra
NGK2029 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.190.31%0.013.193.19Compra
NGM2029 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.220.31%0.013.223.22Compra
NGN2029 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.260.31%0.013.263.26Compra
NGQ2029 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.300.30%0.013.303.30Compra
NGU2029 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.310.30%0.013.313.31Compra
NGV2029 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.360.30%0.013.363.36Compra
NGX2029 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.430.29%0.013.433.43Compra
NGZ2029 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.580.28%0.013.583.58Compra
NGF2030 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.710.27%0.013.713.71Compra
NGG2030 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.680.27%0.013.683.68Compra
NGH2030 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.610.28%0.013.613.61Compra
NGJ2030 NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.310.30%0.013.313.31Compra
NGK2030 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.290.30%0.013.293.29Compra
NGM2030 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.320.30%0.013.323.32Compra
NGN2030 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.360.30%0.013.363.36Compra
NGQ2030 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.400.29%0.013.403.40Compra
NGU2030 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.420.29%0.013.423.42Compra
NGV2030 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.460.29%0.013.463.46Compra
NGX2030 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.540.28%0.013.543.54Compra
NGZ2030 NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.690.27%0.013.693.69Compra
NGF2031 NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.820.26%0.013.823.82Compra
NGG2031 NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.790.26%0.013.793.79Compra
NGH2031 NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.720.27%0.013.723.72Compra
NGJ2031 NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.420.29%0.013.423.42Compra
NGK2031 NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.400.30%0.013.403.40Compra
NGM2031 NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.430.29%0.013.433.43Compra
NGN2031 NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.470.29%0.013.473.47Compra
NGQ2031 NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.510.29%0.013.513.51Compra
NGU2031 NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.530.28%0.013.533.53Compra
NGV2031 NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.570.28%0.013.573.57Compra
NGX2031 NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.650.28%0.013.653.65Compra
Carica altro
IT Italiano
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Home Screener azioni Screener forex Screener cripto Calendario economico Come funziona Caratteristiche Grafico Costi Regolamento Moderatori Soluzioni per broker & siti web Widget Libreria di Grafici azionari Chiedi aiuto Suggerisci funzionalità Blog & Novità FAQ Wiki Twitter
Profilo Impostazioni profilo Account e fatturazione Chiedi aiuto Idee pubblicate Follower Seguiti Messaggi Privati Chat Esci