Futures Gas Naturale
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Futures Gas Naturale
US Flag
NYMEX
 
Precedente
Apertura
Volume
 — 
Range giornaliero
Precedente
Apertura
Volume
 — 
Range giornaliero
        
NGU2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.20-1.43%-0.032.222.17Vendi
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.21-1.34%-0.032.232.17Vendi
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.27-1.35%-0.032.302.24Vendi
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.45-1.29%-0.032.482.42Vendi
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.56-1.16%-0.032.582.53Vendi
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.53-1.02%-0.032.552.50Vendi
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.45-1.13%-0.032.462.43Vendi
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.26-1.44%-0.032.282.24Vendi
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.24-1.32%-0.032.262.23Vendi
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.28-1.21%-0.032.302.27Vendi adesso
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.32-1.11%-0.032.342.31Vendi adesso
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.33-1.11%-0.032.352.31Vendi adesso
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.31-1.07%-0.032.312.29Vendi adesso
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.33-1.10%-0.032.362.32Vendi adesso
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.39-1.16%-0.032.402.38Vendi adesso
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.56-1.08%-0.032.572.54Vendi adesso
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.67-0.93%-0.032.692.66Vendi adesso
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.65-0.90%-0.022.662.64Vendi adesso
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.53-0.94%-0.022.552.52Vendi adesso
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.28-0.74%-0.022.312.27Vendi adesso
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.27-0.74%-0.022.282.27Vendi adesso
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.30-0.86%-0.022.312.30Vendi adesso
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.34-0.85%-0.022.362.34Vendi adesso
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.35-0.84%-0.022.362.35Vendi adesso
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.34-0.85%-0.022.362.34Vendi adesso
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.36-0.76%-0.022.382.36Vendi adesso
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.42-0.74%-0.022.442.42Vendi adesso
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.59-0.69%-0.022.612.59Vendi adesso
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.71-0.66%-0.022.732.71Vendi adesso
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.68-0.67%-0.022.702.68Vendi
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.57-0.70%-0.022.582.57Vendi
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.31-0.98%-0.022.342.31Vendi
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.29-0.99%-0.022.312.29Vendi
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.33-0.98%-0.022.352.33Vendi
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.36-0.96%-0.022.382.36Vendi
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.38-0.96%-0.022.392.38Vendi
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.37-1.13%-0.032.392.37Vendi adesso
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.39-1.16%-0.032.412.39Vendi adesso
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.45-1.13%-0.032.452.45Vendi adesso
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.63-1.05%-0.032.632.63Vendi adesso
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.75-1.01%-0.032.752.75Vendi adesso
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.72-1.02%-0.032.752.72Vendi adesso
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.61-1.06%-0.032.612.61Vendi adesso
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.39-1.16%-0.032.392.39Vendi adesso
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.38-1.16%-0.032.382.38Vendi adesso
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.42-1.14%-0.032.422.42Vendi adesso
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.46-1.13%-0.032.462.46Vendi adesso
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.48-1.12%-0.032.482.48Vendi adesso
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.48-1.12%-0.032.482.48Vendi adesso
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.50-1.11%-0.032.502.50Vendi adesso
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.57-1.08%-0.032.572.57Vendi adesso
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.74-1.01%-0.032.742.74Vendi adesso
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.86-0.97%-0.032.862.86Vendi
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.83-0.98%-0.032.832.83Vendi adesso
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.72-1.02%-0.032.722.72Vendi
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.49-1.11%-0.032.492.49Vendi
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.47-1.12%-0.032.472.47Vendi
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.50-1.11%-0.032.502.50Vendi
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.53-1.09%-0.032.532.53Vendi
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.54-1.09%-0.032.542.54Vendi
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.54-1.09%-0.032.542.54Vendi
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.56-1.08%-0.032.562.56Vendi
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.62-1.06%-0.032.622.62Vendi
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.79-0.99%-0.032.792.79Vendi
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.002.91-0.95%-0.032.912.91Vendi adesso
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.002.88-0.96%-0.032.882.88Vendi adesso
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.82-0.98%-0.032.822.82Vendi adesso
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.59-1.07%-0.032.592.59Vendi adesso
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.58-1.07%-0.032.582.58Vendi adesso
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.61-1.06%-0.032.612.61Vendi adesso
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.64-1.05%-0.032.642.64Vendi adesso
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.66-1.04%-0.032.662.66Vendi adesso
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.66-1.04%-0.032.662.66Vendi adesso
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.68-1.03%-0.032.682.68Vendi adesso
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.75-1.01%-0.032.752.75Vendi adesso
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.002.91-0.95%-0.032.912.91Vendi adesso
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.03-0.92%-0.033.033.03Vendi adesso
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.00-0.93%-0.033.003.00Vendi adesso
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.002.93-0.95%-0.032.932.93Vendi adesso
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.70-0.77%-0.022.702.70Vendi
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.69-0.78%-0.022.692.69Vendi
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.72-0.77%-0.022.722.72Vendi
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.75-0.76%-0.022.752.75Vendi
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.77-0.75%-0.022.772.77Vendi
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.77-0.75%-0.022.772.77Vendi
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.79-0.64%-0.022.792.79Vendi
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.002.85-0.63%-0.022.852.85Vendi
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.02-0.59%-0.023.023.02Vendi
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.14-0.57%-0.023.143.14Vendi
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.12-0.48%-0.013.123.12Vendi
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.05-0.33%-0.013.053.05Vendi
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.002.81-0.99%-0.032.812.81Vendi
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.002.80-0.99%-0.032.802.80Vendi
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.002.83-0.81%-0.022.832.83Vendi
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.002.87-0.59%-0.022.872.87Vendi
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.002.88-0.59%-0.022.882.88Vendi
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.002.89-0.59%-0.022.892.89Vendi
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.002.92-0.58%-0.022.922.92Vendi
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.002.98-0.57%-0.022.982.98Vendi
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.14-0.54%-0.023.143.14Vendi
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.26-0.52%-0.023.263.26Vendi
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.22-0.53%-0.023.223.22Vendi
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.16-0.54%-0.023.163.16Vendi
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.002.91-0.58%-0.022.912.91Vendi
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.002.89-0.58%-0.022.892.89Vendi
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.002.92-0.58%-0.022.922.92Vendi
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.002.96-0.57%-0.022.962.96Vendi
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.00-0.56%-0.023.003.00Vendi
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.01-0.56%-0.023.013.01Vendi
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.06-0.55%-0.023.063.06Vendi
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.12-0.54%-0.023.123.12Vendi
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.27-0.52%-0.023.273.27Vendi
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.40-0.50%-0.023.403.40Vendi
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.36-0.50%-0.023.363.36Vendi
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.30-0.51%-0.023.303.30Vendi
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.02-0.56%-0.023.023.02Vendi
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.00-0.56%-0.023.003.00Vendi
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.03-0.56%-0.023.033.03Vendi
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.07-0.55%-0.023.073.07Vendi
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.11-0.54%-0.023.113.11Vendi
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.13-0.54%-0.023.133.13Vendi
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.17-0.53%-0.023.173.17Vendi
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.24-0.52%-0.023.243.24Vendi
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.40-0.50%-0.023.403.40Vendi
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.53-0.48%-0.023.533.53Vendi
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.49-0.48%-0.023.493.49Vendi
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.43-0.49%-0.023.433.43Vendi
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.14-0.54%-0.023.143.14Vendi
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.12-0.54%-0.023.123.12Vendi
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.15-0.54%-0.023.153.15Vendi
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.19-0.53%-0.023.193.19Vendi
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.23-0.52%-0.023.233.23Vendi
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.25-0.52%-0.023.253.25Vendi
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.29-0.51%-0.023.293.29Vendi
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.36-0.50%-0.023.363.36Vendi
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.52-0.48%-0.023.523.52Vendi
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.65-0.46%-0.023.653.65Vendi
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.61-0.47%-0.023.613.61Vendi
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.55-0.48%-0.023.553.55Vendi
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.25-0.52%-0.023.253.25Vendi
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.22-0.52%-0.023.223.22Vendi
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.26-0.52%-0.023.263.26Vendi
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.30-0.51%-0.023.303.30Vendi
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.34-0.51%-0.023.343.34Vendi
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.35-0.50%-0.023.353.35Vendi
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.40-0.50%-0.023.403.40Vendi
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.47-0.49%-0.023.473.47Vendi
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.63-0.47%-0.023.633.63Vendi
Carica altro
Home Screener azioni Screener forex Screener cripto Calendario economico Come funziona Caratteristiche Grafico Costi Regolamento Moderatori Soluzioni per broker & siti web Widget Librerie grafiche Chiedi aiuto Suggerisci funzionalità Blog & Novità FAQ Wiki Twitter
Profilo Impostazioni profilo Account e fatturazione Chiedi aiuto Idee pubblicate Follower Seguiti Messaggi Privati Chat Esci