SynysterGates97

Quattro analisi su Eur/Usd-----------------1)D1

FX:EURUSD   Euro / Dollaro